Týdenní plán 17. – 21. 9.

Čj – Umím psát str. 10 – 14 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu)

  • abeceda – naučit, řazení slov podle abecedy
  • opakujeme hláska, písmeno, slabika, počet slov ve větě
  • opis, přepis, diktát
  • báseň Vážka (Z. Kriebel) – naučit
  • Sloh – Naše rodina – vyprávění

M – str. 10 – 13, slovní úlohy, trénovat početní operace do 20 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Projekt REPUBLIKA – naše vlast, státní symboly (str. 31)

AJ – Uč. str. 4 – 5, PS str. 3, The Happy House song, The alphabet  (všechny písně a cvičení jsou na přiloženém CD vzadu v pracovním sešitu)

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.