Týdenní plán 17. – 21. 9.

Český jazyk:
– psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; trvdé a měkké souhlásky
– uč. str. 11 – 14
– PS str. 8 – 10
písmeno ě
tvrdé a měkké souhlásky

Matematika:
– opakování násobilky 6 a 7, krychlové stavby; písemné sčítání
– uč. str. 9 – 11
– PS str. 8 – 10
nás. a děl. 6
nás. a děl. 7

Prvouka:
– bezpečná cesta do školy, dopravní značky, cyklista
– uč. str. 8 – 9
prezentace dopravní značky
pravidla pro chodce a cyklistu

Comments are closed.