Týdenní plán 21. – 25. 5.

Č – Opis, přepis a diktát slov a vět, Otíkova čítanka str. 54 – 56 + PL, Malý čtenář

M – str.  45 – 48 (číselné pavučiny, orientace v tabulce, součet tří sousedních čísel, hadi s barevnými poli, neposedové, autobus, slovní úlohy, šipkový zápis, orientace v čase, procvičujeme + a – do 20), práce navíc KARTY s příklady

vše opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  str. 60 – 61 – OPAKOVÁNÍ Orientace v čase (rok, roční období, měsíce v roce, rodinné oslavy, dny v týdnu, HODINY – CELÁ, PŮL) 

AJ – Fruit and vegetable, opakování a procvičování Wheather, Family, Do you like….? Yes, I do. No, I don’t. Where is it? (in, on, under) + slovíčka

KAŽDÝ DEN MIN. 15 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Comments are closed.