Týdenní plán 14. – 18. 5.

Č – Opis a diktát slov a vět, Otíkova čítanka str. 49 – 53 + PL

M – str.  41 – 44 (orientace v tabulce, součet třech sousedních čísel, pyramidy s barevnými poli, osová souměrnost, škrtni, kde je chyba, parkety, autobus, slovní úlohy, procvičujeme + a – do 20), práce navíc KARTY s příklady

vše opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  str. 54, 55, 57, 58 Orientace v čase (rok, roční období, měsíce v roce, rodinné oslavy, dny v týdnu) 

AJ – opakování a procvičování Wheather, Family, Do you like….? Yes, I do. No, I don’t. Where is it? (in, on, under) + slovíčka

KAŽDÝ DEN MIN. 15 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Comments are closed.