Týdenní plán 14. – 18. 5.

Český jazyk:
– slovní druhy, podstatná jména, slovesa
– uč. str. 78 – 81
– PS str. 24 – 26
vyhledávání podst. jmen
podstatná jména
hledání podstat. jmen

Matematika:
– násobení a dělení do 7, geometrie na geodesce
– uč. str. 20 – 25
slovní úlohy
nás. 7
nás. 7 další
nás. a dělení 7

Prvouka:
– hospodářská zvířata
– uč. str. 52 – 53
hospod. zvířata a jejich užitek
hospod. zvířata a jejich mláďata

Comments are closed.