Týdenní plán 2. – 4. 5., 7. 5., 9. – 11. 5.

Český jazyk:
– procvičovaní psaní velkých písmen ve vlastních a místních názvech, slovní druhy
– uč. str. 76 – 78
– PS str. 33, 23 – 25
vlastní jména
podstatná jména
podstatná jména 2
podstatná jména 3

Matematika:
– násobení a dělení do 6, násobení a dělení 7; +/- 100, slovní úlohy, obvod a obsah
– uč. str. 16 – 20
slovní úlohy
nás. 7
nás. a děl. 7
nás. a děl. do 5

Prvouka:
– jaro u vody a v lese, ptáci
– uč. str. 48 – 51
jarní květiny
ptáci na jaře
ptáci

Comments are closed.