Týdenní plán 3. – 6. 4.

Č – Písanka str. 27 – 29, opis a diktát slov a vět

Otíkova čítanka str. 35 – 37 + PL

M – str. 31 – 32 (procvičujeme + a – do 19) – opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  45 + 50 (naučit se poznávat jarní květiny na 5. 4.)

AJ – Where is it? Kde je to? (in, on, under), opakování slovíček

KAŽDÝ DEN MIN. 10 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Comments are closed.