Týdenní plán 3. – 6. 4.

Český jazyk:
– slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
– uč. str. 70 – 72
– PS str. 18 – 21
dě, tě, ně
bě, pě, vě, mě
další dě, tě, ně
další bě, pě, vě, mě

Matematika:
– procvičování nás. 2, 3, 4, 5; vyvození násobení a dělení 6; tělesa
– uč. str. 45 – 47, 55
nás. a děl. 6
http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
tělesa

Prvouka:
– hodiny
celé hodiny
hodiny

Comments are closed.