Týdenní plán 19. – 23. 3.

Český jazyk:
– opakování pár. souhlásek; slova s dě, tě, ně
– uč. str. 67 – 68
– PS str. 15 – 17
dě, tě, ně
párové souhlásky
párové souhlásky – žabky

Matematika:
– procvičování násobilky 2, 3, 4, 5; počítání do 100
– uč. str. 41 – 43
+/- 100
+/- 100 s přechodem přes desítku
nás. 4, 5
násobení, dělení 2, 3, 4, 5

Prvouka:
– hodiny – uč. str. 45
hodiny
další hodiny
orientace v čase

Comments are closed.