Týdenní plán 19. – 23. 2.

Český jazyk:
– poslední opakování souhlásek před novou kapitolou a procvičování čtení psacího písma
– PS str. 48 – 50 + rozdání 2. dílu PS
psací písmo
procvičování tvrdých a měkkých souhl.
di, ti, ni/ dy, ty, ny
procvičování souhlásek

Matematika:
– poč. do 90, násobení 2, 3, 4, 5; dělení 2, 3
– uč. str. 29 – 30
+/- 100
+/-
násobení 2, 3
násobení 4, 5
různá cvičení na násobení, dělení 0 – 5
příprava na dělení 2
dělení 2
dělení 3

Prvouka:
– poslední opakování Lidské tělo

Comments are closed.