Info pro rodiče

Jelikož jsem od dětí zjistila, že ne všechny ví, co mají napsáno ve slovním hodnocení, žádám Vás, abyste si ho společně s dětmi znovu přečetli a společně si o něm popovídali. 

Dále Vás chci informovat, že od druhého pololetí již budu používat celou škálu známek k hodnocení.

Comments are closed.