Násobilka, tvrdé a měkké souhlásky

Milí rodiče,
učivo násobilky a učivo o souhláskách je opravdu těžké. Procvičování ve škole nestačí.
Prosím, veďte děti k tomu, aby procvičovaly na odkazech, kterou jsou v týdenních plánech. Pokud ne v aktuálním týdnu, tak ve starém. Je tam spousta slov na procvičování. Děti si potřebují zapamatovat tvrdé a měkké souhlásky. Zatím v tom mají velký zmatek.

V Hejného matematice se násobilka neosvojuje pamětně, ale pracuje se s násobkovou tabulkou. Tu děti zítra dostanou a je to dobrá pomůcka. Přesto si myslím, že když si děti osvojí násobilku pamětně, ničemu to nevadí. Procvičujte doma násobkové řady a jednotlivé příklady. Ze začátku je lepší, když je procvičování písemné (vizuální opora), postupně přejděte jen k ústnímu. Můžete si doma vytvořit kartičky s jednotlivými příklady a každý den tak projet pár příkladů. Čím dříve si to děti zautomatizují, tím lépe.

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem,
Hantáková

Comments are closed.