Domácí úkoly

Vážení rodiče,
vzhledem ke stížnostem na předešlý domácí úkol z matematiky bych se také ráda k situaci vyjádřila. Každou hodinu píši na tabuli práci navíc pro děti, které dokončí zadané úkoly. Stranu 53 a 54 (které byly za domácí úkol) jsem psala na tabuli dva týdny v každé hodině matematiky. Protože spousta dětí měla strany hotové nebo rozdělané, zadala jsem to hromadně, abychom se sjednotili. Zároveň se teď věnujeme více násobilce a na sčítání a odčítání není tolik času. Proto je potřeba ho procvičovat, zvlášť když rychle postupujeme do vysokých čísel. Ti, kteří neměli nic vypočítáno, očividně potřebují procvičovat a splnilo to tak svůj účel. Přesto se budu snažit příště přistupovat k žákům více individuálně a budu volit menší množství příkladů.

Pokud dítě úkol nesplní, nikdy jsem nedávala žádný trest ani poznámku. Pokud ale vím, že potřebuje učivo procvičit, chci, aby ho postupně dodělal. Ve třídě jsou bohužel děti, které úkoly neplní velice často. Přiznávám, že s takovými dětmi trpělivost nemám a nerada je za to omlouvám. Jejich trestem je dodělat úkol, který nesplnily. Nic navíc ne.

Nově jsem se ale rozhodla, že nebudu vyžadovat, aby děti úkoly plnily. Budu je zadávat každý den, stále stejně. Slouží k procvičování učiva a mají vést dítě k zodpovědnosti za svou práci. Pokud žák úkol nesplní, je to jeho věc. Učivo beru ale za procvičené a na to navážu v další hodině.

S pozdravem,
Hantáková

Comments are closed.