Týdenní plán 15. -19. 1.

Český jazyk:
– Měkké souhlásky – uč. str. 54 – 56; PS str. 4O – 42
– opakování tvrdých souhlásek
– písanka – vlastní tempo
Měkké souhlásky

 • Tvrdé souhlásky
  hy, chy, ky, ry
  dy, ty, ny
  Měkké slabiky
  di, ti, ni
  měkké souhlásky

  Matematika:
  – násobilka 2, 3, 4 – uč. str. 11, 50 – 51
  – počítání do 70 – uč. str. 18 – 20, 53 – 54, 57

  Prvouka:
  – opakování lidského těla
  – zdraví – uč. str. 37 – 39
  Naše tělo
  nemoc, úraz

  HV:
  – psaní not, opakování délky not

 • Comments are closed.