Týdenní plán 8. – 12. 1.

Český jazyk:
– uč. str. 49, 51 – 53 trvdé souhlásky
– PS str. 34 – 36, 38 – 39
– PÍS – dopisování 1. dílu + rozdávání 2. dílu – děti pracují individálně svým tempem
tvrdé souhlásky
tvrdé souhlásky hy
tvrdé souhlásky chy
tvrdé souhlásky ky
tvrdé souhlásky ry
tvrdé souhlásky dy
tvrdé souhlásky ty
tvrdé souhlásky ny
další cvičení tvrdé souhlásky
a ještě další cvičení tvrdé souhlásky

Matematika:
– násobilka 2 a 3 – uč. str. 8, 49
– poč. do 60 – uč. str. 16 – 17, 53 – 54
– začínáme rýsovat
řazení číselné řady
násobilka 2, 3

Prvouka:
– opakování Zima
– lidské tělo – uč. str. 36
zvířata v zimě
naše tělo
zvířata v zimě
Naše tělo

Hudební výchova:
– psaní not, opakování písní

Anglický jazyk:
1. skupina – PS 25 – 28
2. skupina – opakování I like/I don´t like, jídlo, hračky; PS do 28

Comments are closed.