Týdenní plán 11. – 15. 12.

Český jazyk:
– uč. str. 44 – 46, samohlásky, psaní u/ú/ů, dvojhlásky au, ou
– PS str. 29 – 32
– PÍS do str. 31
au/ou
a/á
e/é
i/í
o/ó
u/ú/ů
y/ý
Samohlásky

Matematika:
– uč. str. 9 – 12, procvičování do 50

Prvouka:
– uč. str. 32 – 33, opakování Česká republika, Zima
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima1.htm

Hudební výchova:
– koledy 27, 29

Anglický jazyk:
– 1. skupina: uč. 22 – 25, PS. 21 – 23
– 2. skupina: uč. 20 – 23, PS. 18 – 20

Comments are closed.