Týdenní plán 4. – 8. 12.

Český jazyk:
– uč. str. 41 – 44, Dělené hlásek + rozlišování délky samohlásek
– PS str. 29 – 30
– PÍS do str. 29
Slabika je tvořena hláskami
Dělení slov na konci řádku
Slova se skládají ze slabik
Samohlásky

Matematika:
– nová učebnice str. 6 – 8, 48, opakování poč. do 40
https://www.matika.in/cs/

Prvouka:
– uč. str. 34 Mikuláš
– uč. str. 31 Naše vlast
Domov
Vánoce

Hudební výchova:
– uč. str. 22 Dělání
– uč. str. 25 Nesem Vám noviny

Anglický jazyk:
– 1. skupina – uč. str. 21 – 23, PS str. 18 – 20
– 2. skupina – uč. str. 18 – 21, PS str. 17

Comments are closed.