2. díl učebnice do Matematiky

Milí rodiče,
děti dostanou v pondělí nový díl učebnice. Nové a důležité učivo hned na začátku učebnice je NÁSOBILKA A PANÍ KRYCHLE (síť krychle). Toto učivo ale bude probírat až v lednu! Pár dětí v prosinci chybí, tak ať to nemusíme dohánět.
Pokud děti samy začnou nad příklady o násobilce uvažovat, nechte je při tom, ale nemusíte do toho nijak zasahovat. Asi byste měli také vědět, že každá násobková řada není až do 10, ale jen do 6, protože to souvisí s počty, které se stále zvyšují (teď počítáme jen do 40, proto se nevyvozuje 9.9 = 81).
Prosím, aby si děti novou učebnici podepsaly a obalily.

Děkuji.
Hantáková

Comments are closed.