Týdenní plán 20. – 24. 11.

Český jazyk:
– uč. str. 36 – 38, opakování slov protikladných a souznačnách, pořádek slov ve větě
– PS str. 25 – 27
– PÍS do str. 25
pořádek slov ve větě
slova protikladná
slova protikladná pexeso
slova souznačná pexeso

Matematika:
– uč. str. 42 – 45, počítání do 40
Hejného matika

Prvouka:
– uč. str. 26 – 29, Rodina a domácí mazlíčci
členové rodiny
Rodina
Rodinné oslavy
domací mazlíčci

Hudební výchova:
– uč. str. 19 – 21, píseň Káča našla ptáče

Comments are closed.