Týdenní plán 13. – 16. 11. (17. 11. volno – státní svátek)

Český jazyk:
– uč. str. 34 – 35, 37 – opakovaní slov nadřazených, podřazených, souřadných; slova protikladná, souznačná
– PS str. 21 – 24
– písanka do str. 23

Matematika:
– uč. str 38 – 41 – počítání do 35

Prvouka:
– uč. str. 24 – 25 Rodina

Hudební výchova:
– uč. str. 16, opakování písní

Comments are closed.