Týdenní plán 6. – 10. 11.

Český jazyk:
– učebnice str. 32 – 35, opakování slov nadřazených, podřazených, souřadných; slova protikladná a souznačná
– PS str. 19 – 21
– PÍS do str. 22
Procvičování všech těchto věcí

Matematika:
– uč. str. 34 – 37
Matika Hejný

Prvouka:
– procvičování ovoce a zeleniny, Ptáci a Ryby na str. 18 – 19
Ptáci – doplňující cvičení (děti nemusí umět)
Ovoce a zelenina
Druhy zeleniny
Druhy ovoce

Anglický jazyk:
– 1. skup. – uč. str. 11 – 13, (14 – 15), PS str. 8, 11
– 2. skup. – uč. str. 8 – 11, PS str. 7, 8, 10, 11
interaktivní učebnice

Comments are closed.