Info pro rodiče

ČTENÍ – jak jistě víte, začali jsme s dětmi již číst slova a věty. Děti mají za úkol číst každý den 10 minut ( i o víkendu). Děti dostaly Čtecí list, kam budete každý den zapisovat, zda dítě četlo nebo ne. 

DOMÁCÍ ÚKOLY – do dnešního dne se nám nepodařilo, aby vždy všechny děti přinesly DÚ. Proto žádám všechny rodiče, aby s dětmi pravidelně prohlíželi všechny sešity, DÚ mají vždy označené.

  • Děti, které dnes nepřinesli DÚ (volný list s předepsanými písmeny I, Y, O, U, T), přinesou v pondělí.

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

  • dolepit průkaz pojištěnce
  • doplnit variabilní symbol
  • podepsat třídní schůzky
  • pravidelně sledovat ŽK a na konci týdne vždy podepsat

Dotazník a potvrzeni od lékaře 

  • stále mi ještě všichni nedonesli

Comments are closed.