Co nás čeká v červnu

  • 1. 6. Sportovní den – konec vyučování 11:40 ( pro nás žádná změna), akce bude probíhat v areálu školy celý den; s sebou budou děti potřebovat sportovní oblečení, svačinu, pití
  • 2. 6. Výtvarné dílny – výroba šperku – hrazeno z třídního fondu
  • 5. – 9. 6. Škola v přírodě
  • 12. 6. Den naruby – místo učitelů učí žáci 9. ročníků
  • 13. 6. Focení tříd – budou se fotit jen celé třídy (skupinky ne), třídní foto bude stát 40 Kč, nebude hrazeno z TF
  • 13. 6. Pasování na čtenáře – v 1. C od 17 – 17: 30
  • 26. 6. Strašidelná Praha – výlet – bude hrazeno z TF, návrat do 13 hod.
  • 30. 6. Vysvědčení

 

Comments are closed.