Run and help 3. 5.

Milí rodiče,

děti dnes dostali letáček týkající se této akce. Jedná se o charitativní běh. Každé dítě se pokusí si  najít sponzora (rodiče, prarodiče, trenéra,…), který bude ochotný zaplatit mu za každé uběhnuté kolo částku, kterou si sami zvolíte. Může to být 5, 10, 20, ale i třeba 100 Kč. Děti dopředu odevzdají vyplněný letáček, na kterém budou tyto údaje vyplněny.

3. 5. nás pak čeká na atletické stadionu celá akce. Počet uběhnutých koleček se jim zaznamená do listiny a další den, pak děti do školy přinesou od sponzora příslušnou částku. Veškeré peníze budou darovány na dobrou věc. Ve třídě budeme teprve hlasovat, kam peníze půjdou.

Běhat budou i ty děti, které sponzora nenajdou.

Děkuji za spolupráci všem, kteří se stanou sponzory dětem.

Hantáková

Comments are closed.