Výtvarné dílny a Kouzelný semafor

Příští týden nás čekají následující akce:

  • V pondělí budeme s paní výtvarnicí Junovou malovat hrníčky. Vše bude hrazeno z třídního fondu a děti si nic nosit nemusí. Hrníčky i barvy budou zajištěny.
  • V pátek 11. 11. nás čeká bezplatné představení Kouzelný semafor v Muzeu Policie na Albertově. Odchod od školy bude během 1. vyuč. hodiny. Návrat je plánován 4. vyuč. hodinu. Protože celý den budeme mimo školu, je potřeba, aby si s sebou děti vzaly:
    • průkazku MHD – vždy pokud budeme cestovat po Praze, děti by měly mít s sebou průkazku, aby nemusely platit jízdné. Dopravní podnik hlavního města Prahy vydává  dva typy dokladů 1) elektronický doklad – Opencard (120,- Kč) nebo papírový doklad (20,- Kč). Případně by měl stačit i jný doklad potvrzující věk dítěte. Prosím o pořízení. Pokud dítě nebude mít průkazku, mělo by mít jízdenku.
    • svačinu a pití
    • penál a ŽK

S pozdravem
Hantáková

Comments are closed.