Čtenářský deník

Připomínám termín odevzdání první knihy ve čtenářském deníku do konce října. Někteří už odevzdali 🙂

Páťáci, nezapomeňte napsat, co se vám na knize líbilo nebo nelíbilo, popř. jak se vám četla, co vás zaujalo…

Domácí úkol na středu

PS  ČJ s. 31/a, b, c

Zároveň prosím o zvýšenou kontrolu DÚ – děti začínají zapomínat.

 

Opakování přírodověda

V úterý nás čeká opakování z přírodovědy na téma horniny a nerosty (vlastnosti hornin a nerostů a jejich využití, stavební kámen, rudy, drahé kovy, učebnice, zápisky v sešitě a pracovní listy) 

Hudební workshop

V pondělí 14.10. absolvují děti hudební workshop. Jeho cena je cca 120 Kč na žáka a bude hrazen z ŠOP.

Divadelta – Poslední mince

Ve středu 9. 10. zhlédnou děti představení od divadelního souboru Divadelta s názvem Poslední mince.

Představení se koná přímo ve škole a bude pro děti zdarma.

Třídní schůzky

Pro nepřítomné přikládám přehled probíraných témat na třídních schůzkách. 

Třídní schůzky 25

A připojuji informaci, že v případě zájmu lze využít poradenské služby, které poskytuje školní psycholožka Mgr. Barbora Hyklová (hyklova@zseden.cz) a výchovná poradkyně pro 1.stupeň Mgr. Jitka Čalová (267 310 674 l. 224; calova@zseden.cz). Podrobné informace naleznete na webových stránkách v sekci Informace – Poradenské služby.

 

Vlastivěda – testík

V pátek 4.10. si napíšeme krátký test z vlastivědy ( světové strany, sousední země ČR, povrch – typy krajiny, rovina, pahorkatina, hornatina, vrchovina, zakreslení pohoří ČR do slepé mapy)

FOCENÍ TŘÍDY 26. 9.

Ve čtvrtek proběhne focení třídy. 

Zobrazit zdrojový obrázek

PDVL – test

Ve čtvrtek 27. 9. si napíšeme krátký test z PDVL na téma doba pobělohorská, důležité události českých dějin a státní svátky (pracovní list, děti vědí)

Edukavárna

Zveme vás do první EDUKAVÁRNY