čtvrtletní písemné práce

Po velikonocích napíšeme čtvrtletní práce:

ve středu 24. 4. z matematiky – násobení, dělení, sčítání a odčítání velkých čísel, desetinná čísla (sčítání, odčítání, porovnávání, zaokrouhlování), slovní úlohy, zlomky

v pátek 26. 4, z českého jazyka – zaměřeno převážně na podstatná jména ( pád, číslo, rod a vzor), vzory přídavných jmen

ve čtvrtek 2.5. opakování z geometrie: výpočet obvodu, obsahu (čtverec, obdélník, krychle, kvádr), převody jednotek, sestrojení osy úsečky, trojúhelníku

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

náhradní třídní schůzky pro 5.C se budou konat ve středu 24. 4. od 17.00.

Geometrie

Ve středu krátký test: obsah čtverce, obdélníku a krychle

Dopravní hřiště

V pátek 5. 4. půjdeme s dětmi na dopravní hřiště. Děti budou potřebovat seřízené cyklistické helmy a pohodlné sportovní oblečení. Dále si s sebou vezmou lístky na MHD nebo legitimaci a učení podle rozvrhu.

 

Odvolané hodiny

V pondělí 1.4. je odvolána 5. vyučovací hodina. Vyučování končí v 11:40.

V úterý a ve středu končí vyučování ve 12:30. (Zápis do prvních tříd)

Děkuji za pochopení

B.J.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

třídní schůzky pro 5.C ve středu 20. 3. jsou odvolány. Po mém návratu bude stanoven nový termín třídních schůzek.

Děkuji za pochopení

tř.uč. Barbora Jandová

Třídní schůzky a jarmark

Dne 20. 3. bude Den otevřených dveří. Od 16. 00 se koná velikonoční jarmark a v 17.00 začínají třídní schůzky. 

Projekce Jeden svět

V pátek 15. 3. navštívíme se třídou projekci Jeden svět na školách v kině Evald. Budeme odcházet v osm hodin od školy. Vstupné je 70 Kč (placeno z ŠOP)

Co s sebou: svačina, pití, legitimice nebo 2 lístky na MHD, penál, žákovská knížka, přírodověda – učebnice a sešit

ZŠ EDEN Vás zve na rodičovskou kavárnu.

Dopravní hřiště

Dne 8.3. 2019 jde třída 5.C na dopravní hřiště. Odchod od školy v 8:55, návrat ke škole ve 12:35.

Děti budou mít s sebou penál, sešit, jízdenku na MHD, svačinu, pití, čip na oběd, klíč od skříňky.  První hodina -Anglický jazyk – proběhne dle rozvrhu.