Vánoční burza

Ve čtvrtek 20. prosince proběhne vánoční burza. Děti mohou prodávat hračky , knížky nebo hry. Prodej jídla a pití není dovolen. Burza proběhně první dvě vyučovací hodiny, dále proběhne vyučování podle rozvrhu.

Lyžařský výcvik

Dnes jsem dala přihlášeným dětem závaznou přihlášku, informace a potvrzení o bezinfekčnosti. Závaznou přihlášku přinesou děti zpět co nejdříve.

 

Příprava na diktát a DÚ

Příprava na diktát: PS s. 50/8

Domácí úkol: zůstává domácí úkol z pondělka – oprava písemné práce z matematiky(děti, které opravu donesly, jsou bez úkolu)

Opakování PDVL

Z PDVL si napíšeme opakování – pátek 14.12. půda ( zápisky z hodiny), středa 19.12. – evropské země, mapa

Vánoční dílny

Vánoční dílny se budou konat poslední předvánoční středu 19. 12. od 16.00. Budu se těšit na všechny, kteří mají chuť užít si společné tvoření. Cukroví vítáno 🙂

odvolaná hodina

V pátek 14.12. je odvolaná poslední 5. vyučovací hodina a vyučování bude končit v 11:40.

Mistrovství ve florbale

Ve středu nás čeká výlet na MS ve florbale. Prosím, aby děti měly s sebou platné jízdenky nebo průkazky na MHD. Zvláštní opatření se týkají svačiny. Na stadion si s sebou děti nemohou vzít pití ani svačinu. Prosím vybavte děti takovou svačinou, aby se mohly najíst a napít ještě před stadionem a zbytek svačiny a láhev na pití (plastovou) poté vyhodit. Na stadionu je možné zakoupit občerstvení, ale ceny jsou vyšší (50 – 80 Kč), takže je třeba s tím počítat.

Děkuji za spolupráci.

 

Lyžařský výcvik

Tato informace je pro žáky, kteří předběžně vyjádřili zájem o lyžařský výcvik. Přestože byl o lyžařský výcvik velký zájem, pro přihlášené žáky se místo našlo a budou moci vyjet. Další informace předám, až je budu mít k dispozici.

Opakování – ČJ, M

Opakování z ČJ a M si napíšeme první týden v prosinci.

ČJ – shoda podmětu s přísudkem, slovesné kategorie, předpony (s, z, vz, roz, …)

M – písemné násobení, dělení, rovnice, nerovnice, římské číslice, zlomky, slovní úlohy (opakování z geometrie napíšeme zvlášť)

Geometrie

V geometrii opakujeme sestrojení trojúhelníku. Bez funkčního kružítka nelze sestrojit, prosím o kontrolu pomůcek na geometrii.

Děkuji.