Plán 22.5.-26.5.

ČJ – stavba věty jednoduché a souvětí

M – zlomky, násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100

M – G – úhly

PDVL – Z – Evropa – rostliny, živočichové, hospodářství, obyvatelstvo

              Př – i v pátek! – smysly, nervová soustava, zkouším člověka!

 

Závěrečné písemné práce : M – 29.5.

                                                 ČJ – 30.5.

                                                 opakování látky z 5. ročníku

Plán 15.-19.5.

ČJ – souvětí, čárky ve větách

M – zlomky

M-G – krychle, kvádr

PDVL – Z – Evropa – podnebí

              Př – výživa

19.5. – kino Atlas – v době dopoledního vyučování, 60 Kč platíme z třídního fondu

Změna ve výuce 11.5.

11.5. se 5.VH – HV přesouvá na 3.VH. Vyučování končí v 11.40.

Plán 10.5.-12.5.

Připomínám: ředitelka školy vyhlašuje na den 9.5. 2017 ředitelské volno ( viz.stránky třídy z 8.4.)

ČJ – souvětí

M- zlomky, M-G – krychle, kvádr

M-G – testík

PDVL – Př – vylučování + kůže, zkouším člověka

              D – testík

 

Plán 2.5.-5.5.

ČJ – souvětí, čárka ve větě

M – zlomky, M-G – trojúhelník, krychle a kvádr

PDVL – Př – vylučovací soustava, zkouším člověka!!!

           – D – rok 1968 – současnost

2.5. návštěva Národního divadla ( 60 Kč platíme z třídního fondu ), potom vycházka Prahou – Karlův most, Staroměstské náměstí…….   Sraz ve třídě, odchod v průběhu 1.VH, návrat ke škole kolem 13. hod. na oběd a domů.

3.5. v průběhu dopoledního vyučování Run and Help – děti informace mají

Plán 24.4.-28.4.

ČJ – stavba věty

M – zlomky, M-G – střed úsečky, osa úsečky, vlastnosti trojúhelníku

PDLV – Z – Evropa

            – PŘ – trávicí soustava + výživa

            – PŘ – zkouším člověka !!!

            – D – Československo po roce 1948

HV – testík

ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

Děti nemají doma přes víkend ŽK – zapisuji jim hodnocení za 3.čtvrtletí.

Informace pro rodiče

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří.

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00

„Se sportem za vzděláním“

www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674

 

 

Rodičovské kavárny a ne/zájem rodičů

 

Vážení rodiče,

 

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

 

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

 

  • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

  • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

  • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

  • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

  • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

 

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

 

 

                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

 

  1. 4. 2017

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

 

Plán 18.4.-21.4.

ČJ – stavba věty jednoduché

M – aritmetický průměr, zlomky

M-G – shodné úsečky, osa úsečky, střed úsečky

PDVL – Z – Evropa

              Př – Oběhová soustava + krev

              D – 2. sv.válka + poválečné období

Ředitelské volno – 9. 5. 2017

Ředitelka školy vyhlašuje na den 9.5. 2017 ředitelské volno

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.