Týden 26.6.-30.6.

26.6.-29.6. – vyučování končí v 11.40 hod.

Pondělí – vybíráme učebnice 

Úterý – děti dostanou učebnice z 6. ročníku, po vyučování vyklidí a vyčistí skříňky

Středa – předáváme skříňky – děti se už nebudou přezouvat,

                děti budou čistit lavice – hadřík!

Pátek – 1.VH – rozdávání vysvědčení, 2.VH – rozloučení s 9. ročníky na školním hřišti – po ukončení děti odchází domů

V tomto týdnu doporučuji: aby děti chodily sportovně oblečené – budeme chodit ven

                                                 aby si nosily deskové hry – na dobu, kdy budeme ve třídě

Plán 19.6.-23.6.

M,Př – dokončení , opakování

21.6. Program Karavana – v průběhu dopoledního vyučování, 60,- Kč  platíme z třídního fondu

Plán 12.6.-16.6.

ČJ – slovní druhy, přímá řeč

M – početní operace s desetinnými čísly, závisle a nezávisle proměnná, obvody a obsahy

PDVL – ochrana přírody, chráněná území, opakování

Den naruby

Dne 12. 6. 2017 je tzv. Den naruby, kdy 1. – 4. vyučovací hodinu učí místo vyučujících žáci 9. tříd. Vyučování končí po 5. hodině ( 5. hodinu proběhne s třídním učitelem reflexe Dne naruby)

6.VH odpadá

Plán 5.6.-9.6.

ČJ – předložky,spojky,částice,citoslovce

M – početní operace s desetinnými čísly, M-G – obvody a obsahy obrazců

PDVL – Z – Evropa + testík

              Př- člověk a lidské výtvory, zkouším člověka 

8.6. fotografování tříd v průběhu vyučování, foto 40 Kč – hradíme z třídního fondu

Plán 29.5.-2.6.

ČJ – neohebné slovní druhy

        30.5. závěrečná písemná práce – opakování

M – početní operace s desetinnými čísly, M-G – osová souměrnost

        29.5. závěrečná písemná práce – opakování

PDVL – Z – Evropa

              PŘ- rozmnožovací soustava, růst a vývoj člověka, zkouším člověka!!!

 

POZOR – 1.6. SPORTOVNÍ DEN – 8 – 11,40 HOD., 5.VH – ODPADÁ!

Plán 22.5.-26.5.

ČJ – stavba věty jednoduché a souvětí

M – zlomky, násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100

M – G – úhly

PDVL – Z – Evropa – rostliny, živočichové, hospodářství, obyvatelstvo

              Př – i v pátek! – smysly, nervová soustava, zkouším člověka!

 

Závěrečné písemné práce : M – 29.5.

                                                 ČJ – 30.5.

                                                 opakování látky z 5. ročníku

Plán 15.-19.5.

ČJ – souvětí, čárky ve větách

M – zlomky

M-G – krychle, kvádr

PDVL – Z – Evropa – podnebí

              Př – výživa

19.5. – kino Atlas – v době dopoledního vyučování, 60 Kč platíme z třídního fondu

Změna ve výuce 11.5.

11.5. se 5.VH – HV přesouvá na 3.VH. Vyučování končí v 11.40.

Plán 10.5.-12.5.

Připomínám: ředitelka školy vyhlašuje na den 9.5. 2017 ředitelské volno ( viz.stránky třídy z 8.4.)

ČJ – souvětí

M- zlomky, M-G – krychle, kvádr

M-G – testík

PDVL – Př – vylučování + kůže, zkouším člověka

              D – testík

 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.