Plán 24.4.-28.4.

ČJ – stavba věty

M – zlomky, M-G – střed úsečky, osa úsečky, vlastnosti trojúhelníku

PDLV – Z – Evropa

            – PŘ – trávicí soustava + výživa

            – PŘ – zkouším člověka !!!

            – D – Československo po roce 1948

HV – testík

ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

Děti nemají doma přes víkend ŽK – zapisuji jim hodnocení za 3.čtvrtletí.

Informace pro rodiče

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří.

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00

„Se sportem za vzděláním“

www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674

 

 

Rodičovské kavárny a ne/zájem rodičů

 

Vážení rodiče,

 

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

 

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

 

  • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

  • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

  • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

  • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

  • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

 

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

 

 

                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

 

  1. 4. 2017

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

 

Plán 18.4.-21.4.

ČJ – stavba věty jednoduché

M – aritmetický průměr, zlomky

M-G – shodné úsečky, osa úsečky, střed úsečky

PDVL – Z – Evropa

              Př – Oběhová soustava + krev

              D – 2. sv.válka + poválečné období

Ředitelské volno – 9. 5. 2017

Ředitelka školy vyhlašuje na den 9.5. 2017 ředitelské volno

Plán 10.-12.4.

ČJ – opakování ohebných slovesných druhů + čtvrtletní pís.práce

M- zlomky , M-G jednotky obsahu, opakujte si – obvod + obsah čtverce a obdélníka, jednotky délky + jejich převody, jednotky obsahu z minulé hodiny

M -čtvrtletní pís.práce

PDVL – Z – testík

              Z – Evropa

             Př – svaly

PČ – přineste si kousek vaty

Velikonoční prázdniny 13. 4., 14. 4. Velký pátek a 17. 4. Pondělí velikonoční.

3. čtvrtletní písemné práce

M – 10.4. – 2.VH – dělení dvojciferným dělitelem + desetinná čísla

ČJ – 12.4. – 2.VH – pravopis i/y + ohebné slovní druhy

  • děti mají zapsáno v notýsku, info k písemkám dostaly, dohlédněte na jejich domácí přípravu

Odvolaná hodina

V úterý 4.4. odpadá 6.VH.

Plán 3.4.-7.4.

ČJ – opakování ohebných slovesných druhů

M – opakování desetinných čísel, M-G – jednotky obsahu

PDVL – Z – Naši sousedé – opakování

               Př – Kostra

               D – 2. sv. válka

Pč – připomínám přinést aspoň 4 vyfouknutá vejce

Dnešní výlet

http://www.fantasy-golf.cz/

 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.